ОБУЧЕНИЕТО Е ИЗЦЯЛО ONLINE

l

ОНЛАЙН УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА АНГЛОГОВОРЕЩИ, РУСКОГОВОРЕЩИ, ГРЪЦКОГОВОРЕЩИ

Предназначени са за деца, ученици, възрастни или  всички, които желаят да владеят писмено и говоримо български език:

9

за учениците от българските неделни училища в чужбина

9

за кандидат - студентски изпити по български език ,като чужд език

9

за получаване на сертификат за владеене на български език, като чужд език

9

за чуждестранни студенти

9

за чужденците, които работят в България

Групите се формират според степента на владеене на езика: начинаещи, среднонапреднали, напреднали.

Провежда се онлайн входящ тест за определяне на езиково ниво.

Нивата на български език като чужд са: А1, А2, В1, В2, С1, С2.

Часовете продължават 40 или 60 минути по избор на обучаващия се.

Имате възможност да се влючите в разговорен онлайн курс от 60 часа.

Развиват се четирите езикови умения – четене, писане, слушане, разговор, правопис, правоговор, граматика и лексика се изучават като средство за комуникация.

Нашите преподаватели притежават всички необходими и изисквани педагогически компетенции и личностни качества за перфектно свършена работа.Те ползват учебниците по български език за чужденци „Аз говоря български език” и учебни помагала.

След завършването на курса обучаващите се получават удостоверение за завършено ниво.

l

КОГА СЕ ПРОВЕЖДАТ?

Всяко ниво включва 60 учебни часа, които се провеждат 3 пъти по 2 часа през седмицата от 9 до 20 часа по ваш избор.

l

КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ?

Занятията се провеждат на платформата Zoom, в дигитална класна стая с виртуална бяла дъска и възможност за видео и аудио комуникация, личен чат и споделяне на файлове. За да се включите в часовете ви е необходима интернет връзка, лаптоп, таблет или смартфон. Всички уроци се провеждат в реално време с реален преподавател и вие може да задавате въпроси чрез функцията„Вдигане на ръка”. Но също така, по ваш избор, часовете могат да се провеждат на платформата на Facebook Messenger или Skype.

l

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Групово обучение 1 учебен час (40 минути) – 12 лв.

Индивидуални уроци 40 минути – 20 лв.

Индивидуални уроци 60 минути – 30лв.

Персонални насоки от учител

Учебни материали

}

Гъвкава програма

Учиш удобно от дома или офиса

10 години опит

Credit Cards

ЗАПИШИ СЕ ЗА ОНЛАЙН УРОК

Онлайн уроци по български език за чужденци

Изучавали ли сте Български език някога?

ТЕЛЕФОН

ZOOM

ONLINE ОБУЧЕНИЯ