ОБУЧЕНИЕТО Е ИЗЦЯЛО ONLINE

l

ОНЛАЙН УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Предназначени са за деца от 5 до 10 години и се провеждат чрез индивидуално и групово обучение.

Преподавателите са висококвалифицирани специалисти, подготвени и мотивирани за работа с деца.

В учебните програми материалът е представен със забавни езикови игри, с изпълнение на творчески задачи и с практически занимания.

В часовете се разглеждат теми от ежедневието, развиват се уменията: слушане, четене, писане и за разговор чрез граматически упражнения.

В зависимост от тяхната възраст, децата се обучават в следните нива:

9

английски език за деца от детските градини - J 0

9

английски език за деца от предучилищна възраст - J 1

9

английски език за деца от 1 клас - J 2

9

английски език за деца от 2, 3, 4 клас - J 3

Продължителността на един онлайн урок е 40 минути и е съобразена със способността на децата да се съсредоточават.

l

КОГА СЕ ПРОВЕЖДАТ?

Курсовете за деца се провеждат целогодишно, 3 или 4 пъти през седмицата в подходящо за родителите и децата време, от 9 до 20 часа, също така в събота и неделя.

l

КАК СЕ ПРОВЕЖДАТ?

Занятията се провеждат на платформата Zoom, в дигитална класна стая с виртуална бяла дъска и възможност за видео и аудио комуникация, личен чат и споделяне на файлове. За да се включите в часовете ви е необходима интернет връзка, лаптоп, таблет или смартфон. Всички уроци се провеждат в реално време с реален преподавател и вие може да задавате въпроси чрез функцията„Вдигане на ръка”. Но също така, по ваш избор, часовете могат да се провеждат на платформата на Facebook Messenger или Skype.

l

КАКВА Е ЦЕНАТА?

Групово обучение 1 учебен час (40 минути) – 12 лв.

Индивидуални уроци 40 минути – 20 лв.

Индивидуални уроци 60 минути – 30 лв.

Персонални насоки от учител

Учебни материали

}

Гъвкава програма

Учиш удобно от дома или офиса

10 години опит

Уроци в реално време

ЗАПИШИ СЕ ЗА ОНЛАЙН УРОК

Онлайн уроци по английски език за деца

Изучавали ли сте Английски досега?

ТЕЛЕФОН

ZOOM

ONLINE ОБУЧЕНИЯ